Ege 300 ABEK2 Kombine Gaz Filtresi
Ege Toz Maskesi » Ürünlerimiz » Ege 300 Abek2 Kombine Gaz Filtresi

Ege 300 ABEK2 Kombine Gaz Filtresi

KULLANIMLA BİLGİLERİ

ÖNEMLİ UYARI: Aşağıda belirtilen talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

 

Koruyucu ekipmanların doğru bir şekilde kullanılması ve bu ekipmanların bu kullanım talimatlarına uyulmak suretiyle kullanılması gerekmektedir.

Bu kullanım talimatlarında belirtilen koruyucu ekipmanlar sadece burada belirtilen amaçlara yönelik olarak kullanılacaktır.

Kartuşların ve Ltrelerin kullanıldıktan sonra atılır nitelikte olmaları nedeniyle bu kartuş ve ltreler bakım veya onarımı gerektirmemektedir. Zarar gördüğü

düşünülen herhangi bir parça derhal kullanılmaksızın atılmalıdır.

Filtrelerin yetersiz bir şekilde kullanılmasına yönelik sorumluluk neticede kullanıcıya ait bulunmakta olup, özellikle ltrelerin uygun bir yerde depolanmaması,

ltrelerin bu hususa yönelik KÖRFEZ İŞ GÜVENLİĞİ’nin yazılı muvafakatı alınmaksızın değistirilmesi veya onarılması veya bu kullanım talimatlarında

belirtilmeyen uygulamalara yönelik kullanılmasıyla ilgili sorumluluklar bütünüyle kullanıcıya ait bulunmaktadır.

 

AMAÇ

 

Bir ltre solunum koruma ekipmanı yüzü koruyan unsurlardan (tam yüz gaz maskesi, yarım maske veya bir ağız parçacığından) ve zararlı gazları, buharları ve

partikülleri izole eden bir ltreleme ortamından oluşturulmaktadırlar. Bu hususa ilişkin ilgili yasalar ve standartlar aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır.

EN 136 Tam yüz maskeleri

EN 140 Yarı maskeler

EN 14387 Kombine ltreler ve gazlara yönelik ltreler

EN 143 Partiküllere yönelik ltreler

EN 148-I Yüz koruma yöntemleriyle ilgili standart önlemler

 

KULLANIMIN SINIRLANDIRILMASI

 

Aynı zamanda solunum ekipmanlarının kullanılmasıyla ilgili ulusal yasa, yönetmelik veya tavsiyelere de uyulması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Ayrıca Ticari

Birlik Sendikaları tarafından belirlenen radyasyon limitlerinden korunmasına ilişkin yönetmeliklere ve tehlikeli maddelere yönelik ilgili özel yönetmeliklere

uyulması gerekmektedir.

 

KULLANIM KOŞULLARI

 

Filtreler güvenle ancak aşağıda belirtilen koşullar dahilinde kullanılabilecek olup, bunlar:

 

- Toksit-zehirli maddelerin özellikleri ve tipi tam olarak bilindiğinde;

- Sadece gaz ltrelerinin kullanılması halinde herhangi bir zararlı toz veya dumanın mevcut olmaması halinde (bu konuda süphe tasıyorsanız, bu

durumda kombine ltreleri kullanınız);

- Sadece partikül ltrelerinin kullanılması halinde herhangi bir zehirli-toksit gaz veya buharın mevcut olmaması halinde bu konuda şüphe

taşıyorsanız, bu durumda kombine ltreleri kullanınız);

- Hacim itibariyle çalışan yerdeki atmosferde bulunan oksijen konsantrasyonununu %17’den daha az olmaması koşuluyla;

- Çalışan yerde atmosferde bulunan zehirli madde konsantrasyonunun iyi bilinmesi koşuluyla.

- Kullanıma yönelik maksimum konsantrasyonla ilgili sınırlamalar kendisine özel durumlara ve kullanıcının anatomik özelliklerine bağlı bulunmaktadır. Bu konsantrasyonlar geçilmemelidir.

 

TEKNİK VERİLER

 

Filtreler aşağıda belirtilen tipler ve sınırlar halinde kategorize edilerek alt bölümlere ayrılmaktadır:

sSınıfı: Gaz ltresi Emilim (emilme) kapasitesi Sınıfı: Partikül ltresi Emilim (emilme) kapasitesi
1 Düşük P1 Düsük (inert partiküller)
2 Orta düzeyde P2 Orta düzeyde (zararlı partiküller)
3 Yüksek düzeyde P3 Yüksek düzeyde (toksit partiküller)

 

    

Tipi Renk Kodu Temel Uygulamaları
A Kahverengi Kaynama noktası 65 C’dan daha büyük olan organik bilesikler
B Gri İnorganik gazlar/buharlar (klor, hidorjen sült ve bu gibi)
E Sarı Sülfür dioksit, hidorjen klorit
K Yeşil Amonyak
P Beyaz Partiküller

 

KULLANIMLA İLGILİ HAZIRLIK

 

- Kullanacağınız ltrenin doğru olarak seçilmesini sağlamak amacıyla ltre kodunu kontrol edin.

- Filtrenin son kullanım tarihinin geçmemiş olduğundan emin olun.

- Filtrenin genel konumunu kontrol edin. Zarar görme belirtileri gösteren ltreleri kullanmayın ve atın.

- Filtredeki kapakları çıkarın ve vidanın üzerinde herhangi bir yabancı cisim olup olmadıgını kontrol edin.

- Filtreyi yüz parçasına bağlayın ve geçirgenlik-sızdırmazlık olup olmadığını kontrol edin.

 

FİLTRENİN KULLANIM SÜRESİ

 

Gaz ve kombine ltrelerin (zehirli gaz koşulları altında kullanılan) kullanım ömrü toksit maddenin konsantrayonuna, sıcaklığa ve ortamdaki rutubete,

gerçeklestirilen işin tipine ve bu gibi hususlar olmak üzere çesitli faktörlere bağlıdır. Filtrenin kullanım ömrüyle ilgili detaylı bilgiler yapılan laboratuar test

prosedürleri doğrultusunda talep edilmesi halinde tarafınıza sunulabilecektir.

 

Gaz ve kombine ltreler (zehirli gaz koşulları altında kullanılan) en azından toksit-zehirli maddenin kokusu ltrenin temiz olan tarafında tespit edildiğinde

yenilenmelidir. Solunum direnci artısı tespit edildiginde partikül ve kombine ltreler (toz kosulları altında kullanılan) kullanılmaktadır. Kokusuz gazlara ve

buharlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan ltreler sadece bir kez ve kısa bir süre olmak üzere ilk kullanım koşullarına bağlı olarak kullanılmalıdır.

Filtreyi içeren bir solunum ekipmanı karbon monoksite (CO) karşı bir koruma aracı olarak kullanılmalıdır.

 

Bütün gaz ve kombine lterelerde son kullanım tarihi (ay ve yıl) belirtilmektedir. Örneğin aşagıda belirtilen 06-05 rakamları asağıda belirtilen anlama gelmektedir:

06=Haziran
05=2005

Bu veriler dogru performans kaybı söz konusu olmaksızın bu kullanım talimatlarında belirtilen tavsiye edilen koşullar altında maksimum tavsiye edilen

depolama süresini göstermektedir. (bu hususa ilişkin olarak “depolama ve bakım” başlıklı bölüme bakınız). İyi bir durumda olsa bile son kullanım tarihi gelen

ltrelerin kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

 

DEPOLAMA VE BAKIM

 

Filtereler fabrikada ambalajlandığında kapatılmaktadır. Filtreler orjinal ambalajı içeresinde muhafaza edilmelidir. Filtreler kuru bir odada (%70’den daha yüksek

olan rutubet düzeylerinden kaçınılmalıdır) ısı kaynaklarından uzakta (sıcaklık 50 °C’yi geçmemelidir) ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir şekilde

muhafaza edilmelidir.

Açıldıktan sonra suya karsı dirençli bir kalemle (veya yapıskan bir etiketle) ilk kullanım tarihinin ltrenin üzerine yazılması veya etiket kullanılıyorsa etiketin

yapıştırılması tavsiye edilmektedir. En fazla 6 ay sonra (son kullanım tarihi geçilmemis olmasına ve ltreler yeniden kullanılmamış olmasına rağmen) ltreler

yenilenmelidir. Her kullanımdan sonra ltreler kendi orijinal ambalajında yukarıda belirtilen sıcaklık ve rutubet koşulları altında muhafaza edilmelidir.

Ayrıca karbon kömürü kaybı olan veya diğer bozulma belirtileri gösteren ltreler kesinlikle kullanılmamalıdır.

 

UYARI

 

Filtreli solunum ekipmanları konteynırlarda. tanklarda, kuyularda, kanalizasyon sistemleri içerisinde, kanallarda veya diğer dar veya kapalı alanlarda

kullanılmamalıdır. Bu tür koşullarda ortam sıcaklığından bağımsız olan solunum ekipmanları kullanınız (örneğin sıkıştırılmış hava sistemine binaen işlev

gösteren solunum aparatları).

Sızdırmazlık contasına dokunulmamıs olması koşuluyla bir gaz ltresi veya kombine ltre kullanılabilecektir. Filtreli yarı bir maske takan kullanıcı kullanım

talimatları konusunda uygun bir şekilde eğitilmeli ve bilgi sahibi olmalıdır.

 

İŞARETLER/ONAYLAR

 

Filtreler üzerindeki işaretler EN 14387 ve EN 143 standartları doğrultusunda konulmuş bulunmaktadır. Tam yüz gaz maskesi ve yarım maskeye yönelik işaretle

ilgili açıklamalar bu maskelerle birlikte sağlanan kullanım talimatlarında bulunabilecektir.

 

Mod. Tipi/Sınıfı Yüz koruma yönt Renk Kodu Standart
300 A2 Tam yüz maskesi Kahverengi EN 14387
300 B2 Tam yüz maskesi Gri EN 14387
300 E2 Tam yüz maskesi Sarı EN 14387
300 K2 Tam yüz maskesi Yeşil EN 14387
300 A2B2 Tam yüz maskesi Kahverengi/Gri EN 14387
300 A2B2E2K2 Tam yüz maskesi Kahverengi/Gri/Sarı/Yeşil EN 14387
300 P3 Tam yüz maskesi Beyaz EN 143