Ege Tam Yüz Maskesi
Ege Toz Maskesi » Ürünlerimiz » Ege Tam Yüz Maskesi

Ege Tam Yüz Maskesi

KULLANIM İÇİN UYARI VE ÖNLEMLER

 

Olası riskleri önlemek amacıyla, gaz maskesini kullanmadan önce aşağıdaki hususları göz önünde bulundurulması tavsiye edilir;

1. Yalnızca Kullanım Talimatlarında belirtilen amaçlar için tam yüz gaz maskesi kullanılmalıdır.

2. Gaz maskesinin kullanımı veya çalıstırılması, bu Kullanım Talimatlarının bilinmesi ve gözlenmesini öngörmektedir.

3. Bakım ve onarım işlemleri için yalnızca EGE M3 yedek parçaları kullanılmalıdır. Bu işlem uzman bir teknik personel tarafından yapılmalıdır.

4. Üretici kullanımla ilgili bu talimatları bahsetmemesinden yada KÖRFEZ İŞ GÜVENLİĞİ tarafından yetki verilmemiş yedek parçaların kullanımı nedeniyle oluşan

zarardan sorumlu olmayacaktır.

 

Son olarak, koruyucu solunum cihazlarının kullanımıyla ilgili Avrupa Normlarında (EN) ve diğer ulusal standartlarda gösterilen önerilere doğru şekilde uyulmasını tavsiye ederiz.

 

KISITLAMALAR VE KULLANIM KOŞULLARI

 

Başta solunum yolları, tehlikeli maddelerle çalışmalar ve radyasyona karşı koruma hakkındaki kurallar olmak üzere, kullanımın iş yerinde yürürlükte olan tüm normlara ve kurallara

uyması kesinlikle şarttır. Gaz maskeleri, asağıdaki hususlar ortaya çıkıyorsa asla kullanılmamalıdır;

- %17 den daha düsük bir oksijen hacmine sahip ortam atmosferi içindeki çalışmalar

- Toksik elementlerin konstantrasyonları kullanılan ltreler üzerinde işaretlenmiş göstergelerden daha büyükse

- Solunabilir hava kalitesi düşükse

- Oksijen oranının muhtemel tehlikesi ya da oksijen bakımından zengin hava

- Patlayıcı ortamlar içinde çalışmalar

- Yüzey contasının altından sakal yada gözlük geçmesi nedeniyle maskenin yüze oturmaması

- Hızlı ve tehlikeli boyutta toksik konsantrasyon riski teskil edebilen aşırı küçük alanda çalışmalar. Yukarıdaki şartların herhangi biri karşısında kullanıcının solunum

koruma sistemi gaz maskesi kullanımını reddetmesi gerekir. Bunun yerine örneğin basınçlı hava hattı solunum cihazı gibi, daha fazla etkililik seviyesi sunabilen baska

bir solunum koruma yöntemi kullanılmalıdır.

 

EGE M3 GAZ MASKESİ aşağıdaki parçalardan oluşur:

 

1. Maske Gövdesi                                   

2. Vizör

3. İç Maske

4. Maske Bağları

5. Filtre Yuvası

6. Soluk verme Val

7.İç maske Val

8. Soluma Val

9. Konuşma diyaframı

10. Taşıma Askısı(verilmişse)

 

 

Bakım işleri (onarım, temizlik, test...) için gaz maskesinin birçok elemanını ve parçasını değiştirmek muhtemelen gerekli olacaktır. Montaj hataları ciddi bir risk nedeni olacağından, her

bir parçanın montaj sürecine azami dikkat gösterilmesi tavsiye edilir. Bu riski önlemek için, gaz maskesinin gövdesiyle ilgili her parçanın konumunun gösterildiği şekil 1’e dikkat edin.

Gaz maskesi içindeki solunum devresi aşağıdaki gibidir;

Gaz maskesinin yüzey contası kullanıcının yüzüne doğru şekilde oturduğunda (bkz. Maskenin Takılması), ltre ve soluma val yoluyla maskeye hava akısı sağlanır. Temiz hava akısı

bugulanmanın önlenmesi için vizör üzerine düşer. Solunabilir hava soluma valeriyle iç maskeye gelir ve kullanıcı tarafından tenefüs edilir. Solunmuş, dışarı verilen hava soluk verme

valyle doğrudan ortam atmosferine atılır. Kullanıcı her zaman konuşma diyaframı üzerinden dış ortamla iletişim kurabilir.

 

MASKENİN TAKILMASI;

1. Baş üzerine yerlestirilen sabitleme kancalarını tam olarak açın.

2. Taşıma askısını(verilmişse) başınızın üzerinden geçirin.

3. Maske gövdesinin iç kısmına çenenizi yaslayın ve maske bağlarını başınızın arkasına geçirin.

4. Maske bağlarını çekin ve yüzünüzde mükemmel bir sızdırmazlık elde edilmesini sağlayın.

5. Maskeyi çıkartmak için, sabitleme kancalarıyla maske bağlarını gevşetip, maskeyi yukarı doğru çekin ve başınızın üzerinden çıkartın.

 

KULLANIM ÖNCESİ TEST;

Kullanım öncesi, gaz maskesinin tüm parçalarının uygun ortamda oldugu kontrol edilmelidir. Özellikle, valerin ve sızdırmazlık elemanlarının mükemmel durumda olduğundan emin

olun. Kesinlikle bir parçası eksik, çatlamış, bozuk bir gaz maskesini kullanmayın.

Üretici tarafından sağlanan kullanım talimatlarına göre her çalışma ortamı için uygun ltreler seçilmelidir.

Filtresiz yerlestirilen gaz maskesiyle gaz maskesi parçalarının sızdırmazlığından emin olmak için hızlı bir test yapılmalıdır. Filtre yuvasını elinizin ayasıyla kapatın. Soluma valnden

maske içine hiçbir hava akısı olmamalıdır. Solunum yapmadan önce gaz maskesi içinde vakumlamanın yapıldığından emin olun. Hava akısı tespit edilirse, gaz maskesini tekrardan

yerleştirin ve testi tekrarlayın. Hava akısı tekrarlanırsa, gaz maskesini atın.

 

BAKIM VE MUHAFAZA;

 

Her kullanım sonrası, erken asınmayı önlemek ve acil durumlarda güvenli bir kullanım sağlamak için gaz maskesinin dikkatle temizlenmesi gerekir.

 

YÜZDEN ÇIKARTMA;

-Filtreyi sökün ve bitmişse atın.

-Maske bağlarını sabitleme kancalarından çıkartın.

-İç maskeyi çıkartın.

-İç maske valerini ve soluk verme valni çıkartın.

 

Bakım işleri (onarım, temizlik, test...) için gaz maskesinin birçok elemanını ve parçasını değistirmek muhtemelen gerekli olacaktır. Montaj hataları ciddi bir risk nedeni olacağından, her

bir parçanın montaj sürecine azami dikkat gösterilmesi tavsiye edilir. Bu riski önlemek için, gaz maskesinin gövdesiyle ilgili her parçanın konumunun gösterildiği sekil 1’e dikkat edin.

Gaz maskesi içindeki solunum devresi asağıdaki gibidir;

Gaz maskesinin yüzey contası kullanıcının yüzüne doğru şekilde oturduğunda (bkz. Maskenin Takılması), ltre ve soluma val yoluyla maskeye hava akısı sağlanır. Temiz hava akısı

bulgulanmanın önlenmesi için vizör üzerine düşer. Solunabilir hava soluma valeriyle iç maskeye gelir ve kullanıcı tarafından tenefüs edilir. Solunmuş, dışarı verilen hava soluk verme

valyle doğrudan ortam atmosferine atılır. Kullanıcı her zaman konuşma diyaframı üzerinden dış ortamla iletişim kurabilir.

 

MASKENİN TAKILMASI;

1. Baş üzerine yerleştirilen sabitleme kancalarını tam olarak açın.

2. Taşıma askısını(verilmişse) başınızın üzerinden geçirin.

3. Maske gövdesinin iç kısmına çenenizi yaslayın ve maske bağlarını başınızın arkasına geçirin.

4. Maske bağlarını çekin ve yüzünüzde mükemmel bir sızdırmazlık elde edilmesini sağlayın.

5. Maskeyi çıkartmak için, sabitleme kancalarıyla maske bağlarını gevşetip, maskeyi yukarı doğru çekin ve başınızın üzerinden çıkartın.

 

KULLANIM ÖNCESİ TEST;

Kullanım öncesi, gaz maskesinin tüm parçalarının uygun ortamda olduğu kontrol edilmelidir. Özellikle, valerin ve sızdırmazlık elemanlarının mükemmel durumda olduğundan emin

olun. Kesinlikle bir parçası eksik, çatlamış, bozuk bir gaz maskesini kullanmayın.

Üretici tarafından sağlanan kullanım talimatlarına göre her çalışma ortamı için uygun ltreler seçilmelidir.

Filtresiz yerleştirilen gaz maskesiyle gaz maskesi parçalarının sızdırmazlığından emin olmak için hızlı bir test yapılmalıdır. Filtre yuvasını elinizin ayasıyla kapatın. Soluma valnden

maske içine hiçbir hava akısı olmamalıdır. Solunum yapmadan önce gaz maskesi içinde vakumlamanın yapıldığından emin olun. Hava akısı tespit edilirse, gaz maskesini tekrardan

yerleştirin ve testi tekrarlayın. Hava akısı tekrarlanırsa, gaz maskesini atın.

 

BAKIM VE MUHAFAZA;

 

Her kullanım sonrası, erken aşınmayı önlemek ve acil durumlarda güvenli bir kullanım sağlamak için gaz maskesinin dikkatle temizlenmesi gerekir.

 

YÜZDEN ÇIKARTMA;

-Filtreyi sökün ve bitmişse atın.

-Maske bağlarını sabitleme kancalarından çıkartın.

-İç maskeyi çıkartın.

-İç maske valerini ve soluk verme valni çıkartın.

 

TEMİZLİK;
 
-İlkin basınçlı hava akısıyla gaz maskesine yapışık toz ve partikülleri süpürün.
-Ilık su içinde nötr pH değerine sahip sıvı sabunla parçalarını temizleyin. Tüm sabun artıklarını temiz suyla durulayarak temizleyin. Organik çözücü
asla kullanmayın!!!
-Gaz maskesinin bazı parçaları 50º den düşük hava akısıyla kurutulmalıdır. Güneşte yada ısıtıcı altında kurutmaktan kaçının!!!
 
DEZENFEKSİYON;
 
- Gaz maskesi temizlendikten sonra dezenfekte edilebilir. Bu işlem, gaz maskesi başka bir kullanıcı tarafından kullanılacaksa önerilir.
- Kullanılan dezenfektenin, gaz maskesinin kauçuğuna yada plastik elemanlarına zarar vermemesi germemesi gerekmektedir.
- Dezenfeksiyon işleminden hemen sonra , gaz maskesinin parçaları yukarıdaki talimatlara göre durulanıp kurulanacaktır.
 
PERİYODİK DENETİMLER;
 
- Yukarıda anlatılan test sürecinin yanı sıra, gaz maskesinin her zaman güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmak için asağıdaki periyodik denetimler yapılmalıdır;
Her kullanım sonrası : Temizlik ve her parçanın kontrolü yapılır. Gerekirse dezenfeksiyon.
Her altı ayda : Gaz maskesi kullanılmış olsa bile tüm parçaları test edilir.
Her iki yılda : Tüm valer ve sızdırmazlık parçaları yenilenir. Yalnızca orijinal EGE yedek parçaları kullanılmalıdır. Bu işlem nitelikli bir teknik personelce yapılmalıdır.
 
DEPOLAMA;
 
Depolamadan önce gaz maskesi temizlenmeli ve test edilerek kullanıma hazır şekilde bırakılmalıdır. Her durumda,
- Toz ve yağ ile temastan,
- Ultraviole güneş ışıklarından,
- Sıcak ve nemli yerlerden ve
- Maske gövdesindeki deformasyonlardan kaçının
Bakım ve depolama ile ilgili bu öneriler uygulanırsa, gaz maskesinin kullanım ömrü pratikte sınırsızdır.
Ancak biz, plastik ve kauçuktan yapılmış parçaların doğal yaslanmasının neden olduğu olası deformasyonlara karsı bir önlem olarak gaz maskelerinin üretim tarihinden itibaren
her 10-12 yılda bir yenilenmesini öneririz. Üretim tarihi ( yılı gösteren son iki rakam ) maske gövdesine işaretlenmiştir.
 
İŞARETLER, ONAYLAR;
 
Gaz maskesi üzerinde görünen işaret EN136 sayılı standarda göredir. Filtrelerin işaretleri hakkında açıklama için, bunlarla birlikte sağlanan kullanım talimatlarına bakın.
 
Gaz Maskesi Modeli Onaylanmıs Kurulus No. Belgelendirme Türü Belgelendirme No.
EGE M-3 159 CE 21227096

EGE VKF - ELEKTROSTATİK VİZÖR KORUYUCU FİLM;
 
EGE VKF elektrostatik vizör koruyucu lm, EGE M3 tam yüz maskesi vizörünü tozlara, boya gibi sıvı maddelerin sıçramalarına, lekelenmelere ve çizilmelere karsı korur.
Vizörün kullanım ömrünü uzatır.
 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 


 
 
Koruyucu İmi vizörün üzerini örtecek şekilde ortalayarak yerleştirin.
 
 
 
                          
 
 
 
 
 


 
 
 
  Koruyucu imin üzerindeki plastiği çıkarmak için alttaki bant çıkıntılarından çekin.