Haberler
Ege Toz Maskesi » Haberler » Hangi yükümlülükler ne kadar ceza içeriyor

Hangi yükümlülükler ne kadar ceza içeriyor

Hangi yükümlülükler ne kadar ceza içeriyor?
 

Önleme yükümlülüğünü yerine getirmeme : 2.000
İzleme ve denetlemeyi yerine getirmeme : 2.000
İş güvenliği uzmanı çalıştırmama / ay : 5.000
İşyeri hekimi çalıştırmama / ay : 5.000
Diğer sağlık personeli : 2.500
İşyeri hekimi haklarını ihlal : 1.500
İş güvenliği uzmaı haklarını ihlal : 1.500
Risk değerlendirmesi yaptırmama : 3.000
Risk değ. yaptırmama / 2'nci aydan itibaren  : 4.500
Kontrol, ölçüm ve araştırmaları yerine getirmeme : 1.500
Acil durum planlarına uyulmaması : 1.000
İlkyardım hükümlerine aykırı hareket : 1.000
Yangınla mücadeleye aykırı hareket : 1.000
Ciddi tehlikede tahliye hükümlerine aykırı hareket : 1.000
İş kazası ve meslek hastalıkları kayıtlarını tutmama : 1.500
İş kazası ve meslek hastalıklarını raporlamama : 1.500
İş kazası ve meslek hastalıklarını bildirmemek : 2.000
Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her personel için / 1.000 TL  : 50.000
Muayeneleri yerine getirilmeyen her personel için / 1.000 TL : 50.000
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi verilmeyen her personel için / 1.000 TL : 50.000
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeyen her personel için / 1.000 TL  : 50.000
Çalışan ve sendika temsilcilerinden görüş almama : 1.000
Çalışan temsilcisine gerekli imkanların salanması : 1.000
Çalışan temsilcisinin haklarının ihlali : 1.500
Denetimde iş müfettişlerine engel olma : 10.873
Yönetimdekilerdeki (11 Adet) yükümlülükleri yerine getirmeme / 1.000 TL : 11.000