İşverenlerin Çalışanları İçin Maske Seçiminde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

İşverenler, işyerlerinde çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşyerinde solunum koruma gerektiği durumlarda kişisel koruyucu donanım olan maskelerin (respiratörlerin) kullanımı gereklidir. 
 
Risk değerlendirmesi sonucunda maske kullanımına karar verilmiş ise aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önerilir.
 
·       Tehlikeli maddelere maruz kalmanın yol açacağı riskleri değerlendirin. 
·       Ardından, riskleri yeterince kontrol etmek için gereken adımları belirleyin; bunları faaliyete geçirin ve etkili olmalarını sağlayın. 
·       Solunum koruyucu maske (respiratör) kullanımı kontrol önlemlerinden biri olabilir.
 
Kontrol önlemlerinden biri olarak maske tedarik etmeye karar verirseniz, yapmanız gerekenler şunlardır:
 
·      Tehlikeli madde, kullanılacağı ortam, görev ve kullanıcı için doğru maskeyi seçin.
·      Maske kullanıcılarını bilgilendirin ve eğitin.
·      Maskelerin üreticinin talimatına uygun olarak muhafaza edildiğinden emin olun.
·      Maskeyi üreticinin talimatlarına ve verilen eğitime uygun olarak kullandıklarından emin olmak için kullanıcıları denetleyin.
·      Atık prosedüründe sağlık ve güvenlik kurallarını dikkate alarak, hasarlı veya kullanılmış maskeyi ve bileşenlerini güvenli bir şekilde bertaraf edin.