SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SOLUNUM KORUYUCU MASKE

Sağlık çalışanları, hizmet alanlarında oluşabilecek enfeksiyon ajanlarından hastayı ve tüm çalışma ortamını korumak ve ayrıca belirli durumlarda kendilerini potansiyel olarak kontamine sıvıların sıçramasına karşı korumak amacıyla üretilmiş tıbbi maskeleri kullanırlar. Bu maskeler EN 14683+AC standardı ile test edilip belgelendirilirler. Bu standart ile enfeksiyon ajanlarının cerrahi prosedürler ve benzer gerekliliklere sahip diğer tıbbi ortamlarda sağlık çalışanından hastalara bulaşmasını sınırlamayı amaçlayan tıbbi maskelerin yapımı, tasarımı, performans gereksinimleri ve test yöntemleri belirtilir. Yapılan testlere göre Tip I maske ve Tip II ya da Tip IIR maske olarak sınıflandırılırlar. Tip I tıbbi maskeler, özellikle salgın veya pandemi durumlarında enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için hem sağlık çalışanları hem de hastalar için kullanılır. Tip II tıbbi maskeler, esas olarak, bir ameliyathanede veya benzer gereksinimleri olan diğer tıbbi ortamlarda sağlık çalışanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tip II maskelerde R işareti ile birlikte kan, irin gibi sıvı sıçramalarına direnç sağlayan bir membran da opsiyonel olarak olabilir.
 
Bu standarda sahip tıbbi maskeler belirli düzeylerde kullanıcıyı koruma işlevini de yerine getirir ancak bu Avrupa Standardı bir kişisel koruyucu donanım standardı değildir ve kullanıcı sağlık çalışanının kişisel korunmasına yönelik maskeler için geçerli değildir. 
 
Bu standarda göre tıbbi maskelerin, özellikle salgın veya pandemi durumlarında enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için hastalar ve diğer kişiler tarafından takılması da amaçlanabilir. Uygun bir mikrobiyal bariyere sahip bir tıbbi maske, asemptomatik bir taşıyıcının veya klinik semptomları olan bir hastanın burnundan ve ağzından enfektif ajanların emisyonunun azaltılmasında da etkili olabilir.
 
Maskenin kullanım amacı, kullanıcıyı bulaşıcı ajanlara (bakteriler, virüsler veya mantarlar) karşı korumaksa AB2016/425 (EU2016/425) Kişisel Koruyucu Donanım Regülasyonuna (Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği) göre tasarlanmış bir maske kullanılması gereklidir.  Kullanıcıyı koruma maksatlı böyle bir maskenin performans gereksinimleri EN149:2001+A1:2009 standardı kapsamındadır. Bu maskeler çok farklı boyutlardaki Sodyum Klorid ve Parafin aerosolleri ile test edilirler. Maskeler bu testlerde TIL Toplam İçe Doğru Sızdırma, Nefes Alma/Verme Direnci, Yüzey Tıkanma Testleri, Alev almazlık, Solunan Karbondiokdit içeriği gibi pek çok farklı testten geçtikten sonra insan sağlığına hiçbir zararı olmayan referans değerlerine sahipseler eğer onaylanırlar ve belgelendirilirler. Koruma seviyelerine göre FFP1, FFP2, FFP3 koruma sınıfı işaretleriyle işaretlenirler. 
 
Dünya sağlık otoritelerince pandemi sürecinde minimum FFP2 koruma seviyesinde maske kullanımı önerilmektedir. Farklı ülkelerde veya bölgelerde farklı test metotlarıyla test edilen farklı maske koruma sınıfı işaretlemeleri de mevcuttur. %94 - %95 ve üzeri filtreleme verimliliği ile çalışan Amerikan N95, Çin KN95, Kore KF94, Kanada P2, Avustralya P2 gibi farklı standartlara ait uygunluk koruma sınıfı işaretlemeleri vardır. Bunlar uluslararası düzende birbiriyle aynı olmasa dahi eşdeğer kabul edilirler.