TIBBİ MASKE ÇEŞİTLERİ

Sağlığın hayatımızdaki önemini bir kez daha fazlasıyla anladığımız bu pandemi döneminde, solunum yollarımızı korumak ve bulaşıcılık oranı yüksek Kovid-19 Koronavirüs (Covid-19 Coronavirus) coronavirus salgınında, enfekte olmamak için aldığımız tedbirlerin başında maskeler gelmektedir.
 
Hem bireysel, hem de toplumu koruma amaçlı kullanılan maskeler, farklı mevzuatlara göre test edilip belgelendirilirler. Ağırlıklı olarak kullanımda olan tıbbi maskeler, pandeminin önlenmesinde kullanıcıdan dışarıya yayılımı önlemek için etkin yöntemlerden biridir.  
 
Tıbbi maskeler, “aktif olmayan tıbbi cihazlar” olarak sağlık çalışanlarının kullanması üzere Tıbbi Cihaz Regülasyonuna uygun şekilde tasarlanan ve belgelendirilen maskelerdir.  AB2017/745 Tıbbi Cihaz Regülasyonu (eski 93/42/AET Tıbbi Cihaz Direktifi) gereği bu maskeler EN14683:2019+AC standardı ile test edilip belgelendirilirler. 
 
Bu standarda göre tıbbi ortamlarda ve ameliyathanelerde cerrahi prosedürler sırasında enfeksiyon ajanlarının bulaşma kaynağı sağlık çalışanlarının burun ve ağız yolu olabilir. Tıbbi yüz maskelerinin ana kullanım amacı, hastayı ve tüm çalışma ortamını enfektif ajanlardan korumak ve ayrıca belirli durumlarda kullanıcıyı potansiyel olarak kontamine sıvıların sıçramasına karşı korumaktır. Tıbbi maskelerin, özellikle salgın veya pandemi durumlarında enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için hastalar ve diğer kişiler tarafından takılması da amaçlanabilir. Bu standart ile enfeksiyon ajanlarının cerrahi prosedürler ve benzer gerekliliklere sahip diğer tıbbi ortamlarda sağlık çalışanından hastalara bulaşmasını sınırlamayı amaçlayan tıbbi maskelerin yapımı, tasarımı, performans gereksinimleri ve test yöntemleri belirtilir. Uygun bir mikrobiyal bariyere sahip bir tıbbi maske, asemptomatik bir taşıyıcının veya klinik semptomları olan bir hastanın burnundan ve ağzından enfektif ajanların emisyonunun azaltılmasında da etkili olabilir. 
 
Tip I tıbbi maskeler, özellikle salgın veya pandemi durumlarında enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için hem sağlık çalışanları hem de hastalar için kullanılır. 
 
Tip II tıbbi maskeler, esas olarak, bir ameliyathanede veya benzer gereksinimleri olan diğer tıbbi ortamlarda sağlık çalışanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tip II maskelerde R işareti ile birlikte kan, irin gibi sıvı sıçramalarına direnç sağlayan bir membran da opsiyonel olarak olabilir. 
 
Bu Avrupa Standardı bir kişisel koruyucu donanım standardı değildir ve kullanıcı sağlık çalışanının kişisel korunmasına yönelik maskeler için geçerli değildir. 
 
Kesinlikle kullanıcıdan dışarıya yayılımın önlenmesi gereken tüm durumlarda kullanılması gereklidir. Kullanıcıyı belirli seviyelerde dışarıdan gelebilecek solunum tehlikelerine karşı korur. 
 
Kovid-19 (Covid-19 Coronavirus) pandemisi döneminde öncelikle sağlık çalışanlarının ve tüm toplumun korunması için bu maskelerin etkin olduğu pek çok bilimsel çalışma ile ispatlanmıştır. Kullanım talimatlarına uyulması, ağız ve burunun tümüyle kapatılması, yüze temasta sızdırmazlığın mümkün mertebe sağlanması çok önemlidir.
 
 
Cerrahi Maske / Ameliyat Maskesi (Tip II, Tip IIR)
 
Bu maskeler EN 14683+AC standardı ile test edilip belgelendirilirler. Bu standart ile enfeksiyon ajanlarının cerrahi prosedürler ve benzer gerekliliklere sahip diğer tıbbi ortamlarda sağlık çalışanından hastalara bulaşmasını sınırlamayı amaçlayan tıbbi maskelerin yapımı, tasarımı, performans gereksinimleri ve test yöntemleri belirtilir. Tıbbi maskelerin, özellikle salgın veya pandemi durumlarında enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için hastalar ve diğer kişiler tarafından takılması da amaçlanabilir.
 
Tıbbi maskelerin Tip II ve Tip IIR işaretlemelerine sahip olan sınıfları cerrahi maske / ameliyat maskesi olarak isimlendirilir ve bazen prosedür maskesi olarak da isimlendirilir.
 
Kovid-19 (Covid-19 Coronavirus) pandemisi döneminde öncelikle sağlık çalışanlarının ve tüm toplumun korunması için bu maskelerin etkin olduğu pek çok bilimsel çalışma ile ispatlanmıştır. Kullanım talimatlarına uyulması, ağız ve burunun tümüyle kapatılması, yüze temasta sızdırmazlığın mümkün mertebe sağlanması çok önemlidir.