Kişisel Koruyucu Donanım 6´lı Seçim Yöntemi

Doğru Koruma Sınıfında kişisel koruyucu donanım seçimi için KKD 6'lı Seçim Yöntemi kullanılabilir.

·       Yok edilemeyen ve kontrol edilemeyen tehlikeler listelenir.
·       Analiz tablosu yapılır, insan vücuduna etkileri belirlenir.
·       Maruziyete uygun koruma seviyesi ve sınıfı tespit edilir.
·       İşi yapan kişiye göre KKD seçilir.
·       Seçilmiş KKD ile çalışırken maruziyet asgari riski tekrar incelenir.
·       İş değişikliği ve/veya işi yapan kişi değişikliğinde tüm bu işlemler yenilenir.


Doğru Koruma Sınıfı tespitinde, Koruma Faktörü kavramı ile yola çıkılarak hazırlanan ve kişisel koruyucu donanımların kategorilerine göre test edilip onaylanmasına referans olan standartların ölçüm ve değerlendirme metot ve sonuçları ile işyerindeki kişisel maruziyet değerleri karşılaştırılarak teknik hesaplamalar yapılır. Koruma Faktörü belirli bir tehlikeye karşı koruma amaçlı kullanılan koruyucunun etkinliğinin bir ölçüsüdür. İlgili KKD'nin standart içeriğinde bu hesaplamalarla belirlenecek koruma sınıfı ve işaretlemeleri belirtilir ve ürüne ilgili işaret ve/veya piktogram yerleştirilir. Doğru koruma sınıfında KKD seçimi için bu hesaplamaların yapılıp, ilgili ürün buna göre tedarik edilmelidir. KKD üzerinde ya da belgesinde gerekli işaretler ve/veya piktogramlar bulunmalıdır.