Kişisel Koruyucu Donanım Programı 8 Temel Bileşen

 
  • KKD Saha Analizi ve ihtiyaç kontrol listesi
  • Yapılan işin ve işi yapan kişinin gözlemi ve kontrol listesine işlenmesi
  • Doğru koruma sınıfında KKD belirlenmesi - KKD 6'lı Seçim Yöntemi
  • Kişiye uygun KKD seçimi
  • Neden, Ne zaman, Ne seviyede, Nasıl, Ne kadar, Ne şekilde - KKD 6N Eğitimi
  • Yönetsel ve örgütsel destek
  • Temizlik, bakım ve bertaraf
  • Denetleme


Kişisel koruyucu donanımlar iş yerlerinde risklerin kontrolü stratejisinin çok önemli bir parçasıdır. Bunlar risklerle mücadelede en son tedbirdir ancak can kurtaran bir tedbirdir. KKD Programı’nın ilk aşaması KKD Saha Analizidir. Risk değerlendirmesi sonucu belirlenen tehlikelerin etkilerinin neler olabileceğinin belirlenebilmesi ve doğru koruma sınıfında KKD seçimi için KKD Saha Analizi yapılmalı ve ihtiyaçlar tespit edilerek bir ihtiyaç kontrol listesi ile kayıt altına alınmalıdır.