• Kategori I, II, III nedir?

  · Kategori I, aşağıdaki asgari riskleri içerir:
  a)Yüzeysel mekanik yaralanma;
  b)Zayıf temizlik malzemeleri veya suyla uzun süreli temas
  c)50 ° C'yi aşmayan sıcak yüzeyler ile temas;
  d)Güneş ışığına maruz kaldığı için gözlerin zarar görmesi (güneşin doğrudan gözlemlenmesi dışında);
  e)Aşırı olmayan atmosferik koşullar.

  · Kategori II, Kategoriler I ve III'de listelenenlerin dışındaki riskleri içerir; · Kategori III, ölümle veya sağlıkla ilgili olarak geri dönüşü olmayan zarar görme gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilecek riskleri içerir:

  Sağlığa zararlı madde ve karışımlar;
  Oksijen yetersizliği olan ortamlar;
  Zararlı biyolojik ajanlar;
  İyonlaştırıcı radyasyon;
  Etkileri en az 100 ° C hava sıcaklığına benzer yüksek sıcaklıklı ortamlar;
  Etkileri - 50 ° C veya daha düşük bir hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir olan düşük sıcaklıkta ortamlar;
  Bir yükseklikten düşmek;
  Elektrik çarpması ve elektrikle canlı çalışma;
  Boğulma;
  El tipi zincirli testereler ile kesme;
  Yüksek basınçlı püskürtme;
  Mermi yaraları veya bıçak saplanmaları;
  Zararlı yüksek gürültü.

 • CE ne anlama geliyor?

  Kişisel koruyucu donanım tanımından da anlaşılacağı üzere, koruyucunun kendisi, başka koruyucularla birleştirildiğinde oluşan takım, değiştirilebilen parçaları, işlevini yerine getirmesi için gerekli olan cihazların ve bağlantı noktalarının tümü olarak değerlendirilir ve mevzuata göre tüm KKD'ler CE işaretini taşımak zorundadır.

  CE ifadesi Avrupa Normlarına Uygunluk anlamına gelen "Conformité Européenne" sözcüklerinin kısaltmasıdır. CE işaretlemesi, bir ürün ya da ürün grubunun Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu "hayati düzenlemelere" uygun olduğunu ve AB üyelerinde “serbest dolaşımının” engellenmeyeceğini gösterir.

  17/01/2002 CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE bir standart işareti ya da kalite işareti değildir. CE işareti, kişisel koruyucu donanımın mevzuata uygun şekilde üretildiğini ve güvenli olduğunu gösterir ancak yapılan işe uygun olduğunu göstermez. CE işareti taşıyan ürünün KKD mevzuatı gereği olan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerini yerine getirdiği varsayılır.

  KKD'ler, CE işareti ile birlikte kategorisine uygun olarak ürünün koruyuculuğunu onaylayan Onaylanmış Kuruluş'a ait Kimlik Numarası gibi işaretleri de taşımak zorundadır. Ayrıca koruma sınıfını gösteren özel işaret ve piktogramlar ile ilgili KKD'nin koruyuculuk özelliklerinin ispatında kullanılmış uyumlaştırılmış standartların referans numaraları da yine ilgili standarta göre ürün üzerinde, ambalajında ya da kullanım kılavuzunda yer almalıdır.

 • EN 149:2001+A1:2009 ne anlama geliyor?

  Partikül maske standardının kod numarası

 • 89/686 EEC ne anlama geliyor?

  Avrupa birliği Kişisel Koruyucu Donanım Direktifine atıf kodu

 • AT ne anlama geliyor?

  Avrupa Topluluğu

 • WHO nedir ?

  Dünya Sağlık Örgütü

 • ILO nedir ?

  Uluslararası Çalışma Örgütü

 • TWA nedir ?

  8 saat için zaman ağırlıklı ortalama

 • TLV ne anlama geliyor?

  Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

 • OEL nedemek ?

  Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

 • CAS nedemek ?

  Kimyasal Madde Servis Kayıt Numarası

 • NPF ne anlama geliyor ?

  Nominal Protection Factor (Nominal Koruma Faktörü)

 • TSGG´nin anlamı nedir ?

  Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri

 • KKD´nin anlamı nedir ?

  Kişisel Koruyucu Donanım

 • NR ne demek ?

  Not Reusable kısaltması olan ve tek kullanımlık manasında

 • CE işareti ne anlama gelir ?

  Avrupa Birliği pazarında satılacak bir ürünün eğer Avrupa Birligi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. "CE" Markası adını Fransızca "Avrupa'ya Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européene" kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

 • Yerli Malı Belgesi ?

  Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, İstanbul Ticaret Odası tarafından sadece Yerli Üreticiye verilen belgedir.

 • 11A Ürün Kalite Belgesi ?

  Firmamız ; CE belgesini veren kuruluş tarafından, standartlara uygun olarak üretim yapıp yapmadığımız konusunda denetlenir.Sondaj usulü numuneler alınır ve teste tabi tutulur.Bunun sonucunda 11A Kalite ve güvence de süreklilik belgesi verilir.

 • Filtre malzemesi Nedir?

  EN 149 : 2001 + A1 : 2009 Standartlarında yapılması gereken sınıflandırma değerinin oluşumunda kullanılan Nonwoven dokusuz kumaş MELTBLOWN kullanılmaktadır. Son derece düşük solunum dirençli, lif katmanlardan oluşmaktadır.

 • Ventil Nasıl Çalışır?

  • Maske yüze kullanım talimatında belirtildiği gibi takılır.
  • Nefes aldığı zaman dışarıdaki kötü hava maske katmanından süzülür.
  • Maske içerisine temiz hava alınır.
  • Havanın dışarı atılmasında ventil devreye girer.
  • Nefesinizi dışarı doğru verdiğinizde oluşan hava akımı, ventilin içindeki ince katman valfi açar.
  • Maske içerisinde oluşan sıcak hava ve nem dışarı tahliye edilir.
  • Ventil kesinlikle filtre görevi görmez.
  • Ventilli maske kullanıcıya rahatlık, ferahlık, maskeyi daha uzun ömürlü kullanmasın sağlar.

 • Dolamit Testi Nedir?

  EN 149 : 2001 + A1 : 2009 Standartlarında yapılması gereken zaruri veya mecburi bir test değildir. Tercihe bağlı bir testtir. Testin tanımı sekiz saatlik çalışma süresinde maskenin halen daha kullanılabilir olduğunu tavsiye eder.

 • Aktif Carbon ilavesi Nedir?

  EN 149 : 2001 + A1 : 2009 Standartlarında üretilmiş maske içerisine, filtre eden kısmına ilaveten Aktif Carbon bir katman ilave edilir. Bu katman içerisinde küçük Carbon kömür parçacıkları ortamdaki kötü kokuları, kaynak dumanı ve bazı hafif gazlardan korunmanıza yardımcı olur. Aktif Carbon katmanı içerisinde küçük carbon kömür parçacıkları kullanıcıya üstün performans sağlar.

 • Maske Raf Ömrü Nekadardır?

  Avrupa Birliği Yönetmeliğine göre Kişisel Koruyucu Donanımlar direktifine göre üretilmiş EN 149 2001+A1:2009 standardında maske üretici üretim tarihinin ve son kullanım tarihini belirtmek zorundadır. Üreticinin belirlediği ortam koşullarına göre 55 aydır.

 • Maskenin Kullanım Ömrü Ne kadardır?

  Maske ilk yüze takıldığında nefes alma direnci çok düşük ve rahat olmalıdır. Maskenin kullanıldığı ortamın risk yoğunluğu, nem durumu, çalıştığı ortamın kapalı ya da açık ortamda kullanılıyor oluşu, çalışma süresi gibi, nedenlerden dolayı nefes alıp verme direnci arttığı hissedildiği an yenisi ile değiştirilmelidir.

 • Maske Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

  Çalışma Ortamındaki Riskler : Toz - sıvı - gaz - kötü koku ve kaynak dumanı
   
  Riskin içeriği / tanımı : Örneğin tozlu ve nemli ortamı mı? Evsel atıkların bulunduğu kapalı ortam mı? dahafazla bilgi ve öneri için firmamızdan bilgi alabilirsiniz.
   
  Ürün Belirleme : Riski tespit ettiğinizde en doğru ve ekonomik ürünü belirleyin. Ürün belirleyici kişi mutlaka konu ile ilgili uzman kişi olmalıdır. Aksi durumda üreticeden destek alabilirsiniz.
   
  Kontrol : Uzman kişi tarafından belirlenmiş maskenin doğruluğunu bir kaç kez kullanımda tespit edilmeli, ayrıca maskenin kullanımı, saklama koşulu, kullanım süresi gibi bilgileri kullanıcıya eğitim verilmeli.

 • Çalışma Ortamındaki Solunum Riskleri Nelerdir?

  Tozlar : Katı halde havada küçüklü büyüklü parçacıklar halinde uçuşurlar
  Sıvılar : Nem ve buğulanmadan oluşan minik sıvı zerrecik halinde uçuşurlar
  Gazlar : Katı ve sıvıların reaksiyonundan oluşan gazları gözle göremezsiniz.
  Kötü koku ve kaynak dumanı : Çalışma ortamını aşırı rahatsız edici koku, duman ve buğu halinde genelde olur. Aktif Carbon ile maksimum koruma sağlanır.

 • Aktif Carbon ilavesi Nedir?

  EN 149 : 2001 + A1 : 2009 Standartlarında üretilmiş maske içerisine, filtre eden kısmına ilaveten Aktif Carbon bir katman ilave edilir. Bu katman içerisinde küçük Carbon kömür parçacıkları ortamdaki kötü kokuları, kaynak dumanı ve bazı hafif gazlardan korunmanıza yardımcı olur. Aktif Carbon katmanı içerisinde küçük carbon kömür parçacıkları kullanıcıya üstün performans sağlar.

 • Neden FFP1 - FFP2 - FFP3 diye sınıflandırılmışlardır, farkı nedir?

  Bu sıralama Avrupa Birliği Kişisel Koruyucu Donanımları direktifine göre EN 149 : 2001 +A1 : 2009 standartlarında tanımlandığı gibi süzme performansını sınıflandırmıştır.

              


  Sınıfı                       Korunma Ortamları                                                                   Korunma Düzeyi
  FFP1                          Su ve yağ bazlı zararsız toz ve neme karşı                                      % 80 koruma sağlar
  FFP2                          Su ve yağ bazlı zararsız toz ve nem ve dumana karşı                   % 94 koruma sağlar
  FFP3                          Su ve yağ bazlı zararsız toz ve nem ve dumana karşı,
  bazı virüs, mikro biyolojik ortamlar ve ilaç endüstrisi                                                    % 99 koruma sağlar

   

 • FFP’nin anlamı nedir?

  Solunum için süzücü parça + tek kullanımlık + bakım gerektirmeyen maske anlamı taşır