CE işareti ne anlama geliyor?

Kişisel koruyucu donanım mevzuatına göre, tüm kişisel koruyucu donanımlara CE işareti, görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde iliştirilmelidir. Bunun mümkün olmadığı veya KKD’nin yapısı nedeniyle üzerine işaretlenemediği durumlarda, ambalajına ve KKD’ye eşlik eden belgelere iliştirilmek zorundadır.
 
CE ifadesi Avrupa Normlarına Uygunluk anlamına gelen "Conformité Européenne" sözcüklerinin kısaltmasıdır. 1985 yılından beri Avrupa Ekonomik Topluluğu için zorunlu bir işarettir. CE işaretlemesi, bir ürün ya da ürün grubunun Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu "hayati düzenlemelere" uygun olduğunu ve AB üyelerinde “serbest dolaşımının” engellenmeyeceğini gösterir.
 
Güncellenerek 23/02/2012 tarihinde yeniden yayınlanan CE İşareti Yönetmeliği, bu işaret ile ilgili ulusal yasal yükümlülükleri belirler. CE bir standart işareti ya da kalite işareti değildir. CE işareti, kişisel koruyucu donanımın mevzuata uygun şekilde üretildiğini ve güvenli olduğunu gösterir ancak yapılan işe uygun olduğunu göstermez. CE işareti taşıyan bir kişisel koruyucu donanımın, KKD mevzuatı gereği olan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerini yerine getirdiği varsayılır.
 
KKD'ler, CE işareti ile birlikte kategorisine uygun olarak ürünün koruyuculuğunu test edip belgelendiren Onaylanmış Kuruluş'a ait Kimlik Numarası gibi işaretleri de taşımak zorundadır. Ayrıca koruma sınıfını gösteren özel işaret ve piktogramlar ile ilgili KKD'nin koruyuculuk özelliklerinin ispatında kullanılmış uyumlaştırılmış standartların referans numaraları da yine ilgili standarta göre ürün üzerinde, ambalajında ya da kullanım kılavuzunda yer almalıdır.