EN 149:2001+A1:2009 ne anlama geliyor?

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına veya bu standartların ilgili bölümlerine uygun KKD’lerin temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğu varsayılır. Buna göre partiküllere karşı solunum koruyucu maskeler için uyumlaştırılmış standart EN149:2001+A1:2009’dur. Bu standardın Türk Standardı karşılığı TS EN149+A1 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Parçacıklara karşı koruma amaçlı filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme’dir.