KKD Risk Kategorileri; Kategori I, II, III ne demektir?

KKD, risk kategorilerine göre sınıflandırılır. Her risk kategorisi için farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri izlenir. Tüm kişisel koruyucu ekipmanlar kategorilerine göre değerlendirilir. KKD'nin kullanıcıları korumayı amaçladığı risk kategorileri aşağıda listelenmiştir.
 
Kategori I
            Kategori I, sadece aşağıda belirtilen asgari düzeydeki riskleri içerir:
            a) Yüzeysel mekanik yaralanmalar,
            b) Zayıf etkili temizlik malzemeleri ile temas veya su ile uzun süreli temas,
            c) 50°C’yi geçmeyen sıcak yüzeylerle temas,
            d) Güneş ışığına maruziyet nedeniyle gözlerde meydana gelen hasar (güneşin doğrudan gözlenmesi hariç),
            e) Aşırı olmayan atmosferik şartlar.
 
Kategori II
            Kategori II, Kategori I ve III dışında kalan riskleri içerir.
 
Kategori III
            Kategori III özellikle, aşağıda belirtilen hususlardan dolayı meydana gelen ve ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi sonuçlara neden olan riskleri kapsar:
            a) Sağlığa zararlı maddeler ve karışımlar,
            b) Yetersiz oksijen bulunan ortamlar,
            c) Zararlı biyolojik ajanlar,
            d) İyonize radyasyon,
            e) Etkileri asgari 100°C sıcaklığındaki hava ile karşılaştırılabilen yüksek sıcaklıklı ortamlar,
            f) Etkileri -50°C ve daha düşük sıcaklıktaki hava ile karşılaştırılabilen düşük sıcaklıklı ortamlar,
            g) Yüksekten düşme,
            h) Elektrik şoku ve enerji hatlarında çalışmalar,
            i) Boğulma,
            j) Elde taşınan elektrikli testerenin neden olduğu kesilmeler
            k) Yüksek basınçlı püskürtme,
            l) Kurşun yaralanmaları veya bıçak batmaları,
            m) Zararlı gürültü.