Neden FFP1 - FFP2 - FFP3 diye sınıflandırılmışlardır, farkı nedir?

Bir solunum koruyucu maskenin birincil kullanım amacı, kullanıcıyı havada bulunabilecek partiküllere, aerosollere ve mikrobiyolojik ajanlara (virüsler ve bakteriler) karşı korumaktır.
 
Maskeler, EN 149:2001+A1:2009 test standardına göre test edilir. 
 
Maskeler EN149:2001+A1:2009'a göre test edildiğinde, maskenin sadece filtre malzemesi değil, bitmiş bütün maske haline "Toplam İçe Doğru Sızdırma" (TIL) olarak adlandırılan testler yapılır. 

TIL, filtre verimliliğinin, maske ile kullanıcının yüzünün cildi arasındaki sızdırmazlığın etkinliğinin (yüze temas) ve varsa ventilinin performansının toplamı olarak tanımlanır. EN 149 standardına göre sadece kumaşın filtre geçirgenlik verimliliği ile sınıflandırma yapılmaz. Münferit kullanıcılar ile bitmiş maskenin yüze temasta sızdırmazlığı test edilir ve buna göre sınıflandırma yapılır.
 
Bu yapılan test sonuçlarına göre maskeler 3 sınıfa ayrılır; FFP1, FFP2 veya FFP3. (FFP, Filtreleme Yüz Parçası anlamına gelir). 
 
TIL için minimum performans kriterleri şunlardır:
 
• FFP1 solunum maskeleri % 22'den büyük olmayan bir TIL'e sahip olmalıdır
• FFP2 solunum maskeleri % 8'den büyük olmayan bir TIL'e sahip olmalıdır
• FFP3 solunum maskeleri % 2'den büyük olmayan bir TIL'e sahip olmalıdır