Tıbbi Maske ve Solunum Koruyucu Maske Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tıbbi maskeler, “aktif olmayan tıbbi cihazlar” olarak sağlık çalışanlarının kullanması üzere Tıbbi Cihaz Regülasyonuna uygun şekilde tasarlanan ve belgelendirilen maskelerdir.
Bu maskeler TS EN 14683+AC (EN14683:2019+AC) standardı ile test edilip belgelendirilirler.

Bu standarda göre; tıbbi yüz maskelerinin ana kullanım amacı, hastayı ve tüm çalışma ortamını enfektif ajanlardan korumak ve ayrıca belirli durumlarda kullanıcıyı potansiyel olarak kontamine sıvıların sıçramasına karşı korumaktır. Tıbbi maskelerin, özellikle salgın veya pandemi durumlarında enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için hastalar ve diğer kişiler tarafından takılması da amaçlanabilir. Standart ana metninde de açıkca yazdığı üzere bu Avrupa Standardı sağlık çalışanının kişisel korunmasına yönelik maskeler için geçerli değildir. Solunum koruyucu kişisel koruyucu donanım olarak kullanım için başka maske standartları mevcuttur. Maskenin kullanım amacı, kullanıcıyı bulaşıcı ajanlara ( bakteriler, virüsler veya mantarlar) karşı korumaksa bir Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) Yönetmeliği (AB) 2016/425 uyarınca bir maske kullanımı geçerlidir. Bu maskeler için performans gereksinimleri EN 149 kapsamındadır.